corkupcycling.com

corkupcycling.com

De missie vanuit Pro Suber is om iedereen te informeren over het gebruik van (geëxpandeerde) kurk waardoor de toekomstvraag naar dit materiaal zal toenemen. Met daarbij een groeiende wereldbevolking welke zich vooral vestigt in het stedelijk gebied en een hogere leefstandaard is het een opgave om in de toekomst voldoende materialen beschikbaar te hebben om dit te realiseren, zo ook het hergroeibare materiaal kurk. Door nu al op verschillende facetten in te zetten op “meer kurk voor de toekomst” kan Pro Suber ook in de toekomst de benodigde oplossingen met kurk blijven leveren en garanderen. Enerzijds initieert Pro Suber #hetbosvandetoekomst om meer kurkeiken te kunnen plaatsen voor de komende generaties en anderzijds zet Pro Suber zich in om reeds gebruikte kurk in te zamelen door ‘Urban Mining’ en hiervoor nieuwe en hoogwaardige toepassing te vinden.

Missie is om ‘lokaal’ verkregen kurk een nieuwe toepassing te geven en de toekomstige kurk welke de markt op gaat in de kringloop te houden zodat de gehele kurk-materiaal keten wordt gesloten zonder dit mooie materiaal te laten bestempelen als afval. Hierbij ligt in eerste instantie de focus op het opwaarderen van ingezamelde kurkenstoppers welke nieuwe toepassing vinden dan wel dat ze worden toegepast in nieuwe producten. Hierbij is het tevens van belang de kurkinzameling structuur te geven en het uitsorteerproces en verwerkingsproces te optimaliseren zodat er met een homogeen materiaal kan worden gewerkt. Verder kijkt Pro Suber op welke manier kan worden ingebed dat de kurkmaterialen welke in de gebouwde omgeving toepassing krijgen ook na de gebruiksfase opnieuw kunnen worden verkregen zodat ook dit materiaal in de materialen-cyclus blijft.

Samenwerkingsverband ‘De Eker’
Om deze mooie uitdaging te laten slagen is er een samenwerkingsverband waarbij Eco-Makelaar en Pro Suber de handen in elkaar hebben geslagen onder het mom van “De Eker”. Doelstelling is om de kurken lokaal te verkrijgen / oogsten door Urban Mining en deze een hoogwaardige toepassing te geven waarbij de toekomstige baten de inzamelstructuur voor de kurken zal moeten dekken zonder afhankelijk te zijn van subsidies. Ter info wordt het pellen van de kurkenbast ook het ‘eken’ van een kurkeik genoemd, zo dekt de naam ‘De Eker’ ook de lading, wij oogsten de kurk, … opnieuw en het liefst opnieuw èn opnieuw!

Onderzoek en ontwikkeling wordt momenteel o.a. opgepakt in een traject met het Green-Tech-Lab van Fontys Hogeschool Venlo waarmee er wordt bekeken hoe er kan worden gekomen tot een homogeen poeder door een concept machine ontwerp door studenten en een test bij een machine-bouwer. Tevens wordt er gekeken hoe er aan de juiste input kan worden gekomen door het selectie- en uitsorteerproces van de kurken te analyseren om te komen tot verbeteringen hierin.
Sinds mei 2018 is tevens het landelijke kurkinzamelprogramma, kurkretour, gelanceerd door Neleman Organic Wine, super mooi! Voor het selectie en uitsorteerproces heeft De Eker de eerste lading ingezamelde kurken (ong. 45.000 kurken) bij de vestiging in Zutphen opgehaald om deze in het Bio-Treat-Center (BTC) te Venlo verder te analyseren en uit te sorteren in het kader van het onderzoek. Hiernaast zijn ook de reeds eerder op kleine schaal ingezamelde kurken geanalyseerd om een referentiegroep te hebben. Alle mensen welke de kurken hebben gespaard en ingezameld, bedankt! Wij hopen met deze inzichten weer een stukje dichter bij het hoogwaardig hergebruiken van kurk te zijn!

 

Heb jij ideeën, inbreng of een invalshoek welke kan bijdragen om de kurken te upcyclen en deze een nieuwe toepassing te geven, laat van je horen dan plannen we een moment om rond de tafel te gaan! Je kunt hiervoor een mail sturen naar info@prosuber.com hoor graag van je.

 

Zie jij ook het belang van kurk? Spaar de kurk!
Meer op www.spaarkurk.nl

Wil je je kurken inleveren? Weten hoe en waar?
Meer op kurkinzameling.nl

 

corkupcycling.com is een initiatief van Pro Suber en communiceert o.m. rondom het samenwerkingsverband De Eker