Geëxpandeerde kurkisolatie opgenomen in de Nationale Milieudatabase

geëxpandeerde kurkisolatie in Nationale Milieudatabase

De PSQ1 van Pro Suber® is toegevoegd aan de Nationale Milieudatabase viewer

Binnen het 2-jarige project “Biobased in de NMD” is inmiddels tevens de geëxpandeerde kurkisolatie van Pro Suber® als categorie 1 productkaart opgenomen in de Nationale Milieudatabase! Met dank aan alle projectpartners vormt de 100% biobased geëxpandeerde kurk een toevoeging op de biobased mogelijkheden. Deze worden binnen dit traject aan de NMD-viewer toegevoegd.
Pro Suber® heeft voor de PSQ1 ISOKURK drie categorie 1 productkaarten. Zie hieronder de toegevoegde milieuverklaringen per onderdeel:

Vloeren: Pro Suber®, geëxpandeerde kurkisolatie PSQ1, vloerisolatie
Buitenwanden: Pro Suber®, geëxpandeerde kurkisolatie PSQ1, muurisolatie en gevelisolatie
Daken: Pro Suber®, geëxpandeerde kurkisolatie PSQ1, dakisolatie (vlak en hellend)

Belang van biobased materialen in de NMD

Biobased bouwmaterialen kunnen potentieel een significante bijdrage leveren aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen. Dit door duurzaam geproduceerde, hernieuwbare (onuitputtelijke) materialen en door het positieve effect van biogeen COin biobased bouwmaterialen. Het aandeel biobased in de Nederlandse bouw is qua gewichtsaandeel echter nog beperkt. Circa 2% is hout en slechts 0,1% bestaat uit andere biobased materialen.
Door meer biobased materialen in de Nationale Milieudatabase (NMD) op te nemen, kunnen milieuprestaties van gebouwen hierop doorgerekend worden. Hierbij kan dit ervoor zorgen dat de hergroeibare materialen meer toegepast gaan worden.
Mede dank aan TKI Agrifood en alle partners binnen dit project, te noemen; Wageningen Food & Biobased Research,Nationale Milieudatabase, Agrodome, Centrum Hout, Isolena, Foreco, Vakfederatie Rietdekkers, IA Bouwkunde, BambooLogic, Timmerfabriek Neede, Finti, IsoHemp, GUTEX (Groene Bouwsystemen), Fairm, AcoustIQ, Isoschelp & Peppelhout.

LCA van PSQ1 | Pro Suber® kurkisolatie

Binnen het project is de milieuprestatie van de geëxpandeerde isolatiekurk, via een levenscyclusanalyse in kaart gebracht om uiteindelijk een categorie 1-productkaart voor de NMD op te stellen. Daarnaast wordt er gekeken naar het potentieel van de PSQ1 | Pro Suber®, om biogene CO2 op te slaan en jaren lang opgeslagen te houden. Door biobased materialen, zoals ISOKURK, lang in de keten te houden (bijvoorbeeld door levensduur, hergebruik en recycling), kan hun bijdrage aan de klimaatdoelstellingen significant zijn.

Het consortium binnen het project heeft als doel om de inzichten die hierover worden opgedaan, ook zoveel mogelijk hun beslag te laten krijgen in de NMD LCA-methode.

EPD van PSQ1 | Pro Suber® is beschikbaar

Naast de toevoeging van de kurkisolatieplaten (PSQ1 van Pro Suber®) in de Nationale Milieudatabase is er vanuit de LCA (life cycle analyse) ook een EPD (environmental product declaration) opgesteld voor de geëxpandeerde kurkisolatie.
Deze EPD is geldig voor de komende 5 jaar en uitgevoerd door Agrodome B.V. volgens de NMD Bepalingsmethode. Speciale noot van dank voor de prettige en goede samenwerking in dit traject met Agrodome gedurende dit traject.

geëxpandeerde kurkisolatie in Nationale Milieudatabase