Kurkproducten van Pro Suber® hebben nu een meldcode voor de ISDE: Isolatiemaatregelen woningeigenaren

ISDE maatregelenlijst bevat ook biobased opties

Mooi nieuws want met de geëxpandeerde kurk van Pro Suber® er is weer een biobased isolatie toegevoegd aan de ISDE maatregelenlijst. Dit betekend dat er vanaf nu een meldcode beschikbaar is om eenvoudig een aanvraag te doen voor je isolatiemaatregelen welke je doet met de kurkproducten van Pro Suber®.

Unieke meldcode voor maatregelen met de kurk van Pro Suber®

Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing kunt u subsidie aanvragen voor isolatiemaatregelen welke u neemt met kurkisolatie. Dat kan als u eigenaar bent van een koopwoning en deze woning uw hoofdverblijf is.
Hieronder is duidelijk weergegeven welke meldcode voor de Pro Suber® producten kan worden gebruikt bij een aanvraag.

Waar kan de geëxpandeerde kurk als isolatie worden ingezet?

De 100% biobased isolatiekurk kan worden ingezet op verscheidene gebieden; gevelisolatie, spouwmuurisolatie, dakisolatie, isolatie voor de zolder/vlieringvloer & vloerisolatie. Dus een mooie aanvulling op de maatregelenlijst waarmee ook de keuze voor een natuurlijk materiaal wordt ondersteund binnen de ISDE.

Pro Suber® zet in op de toekomst

De geëxpandeerde kurk heeft aansluiting kunnen krijgen bij de biobased bouwmaterialen. Afgelopen jaren is de zichtbaarheid online en fysiek toegenomen. Dit door vele samenwerkingen en initiatieven waarbij er mede vanuit Pro Suber® een bijdrage kon worden gegeven om het biobased bouwen op de kaart te zetten. Dit om de transitie naar een circulaire bouw gebaseerd op hergroeibare materialen in gang te zetten en te versnellen. Ook zijn we blij met de zichtbare toepassingen van de kurk als isolatie tot en met de eerste kurkgevels.


Vanaf 24 januari 2023 kan de steun op de te nemen isolatiemaatregelen weer worden aangevraagd via de RVO. Uiteraard is het goed na te gaan aan welke voorwaarden moet worden voldaan om aanspraak te maken op deze subsidie.