geëxpandeerde kurkisolatie in Nationale Milieudatabase

Geëxpandeerde kurkisolatie opgenomen in de Nationale Milieudatabase

De PSQ1 van Pro Suber® is toegevoegd aan de Nationale Milieudatabase viewer

Binnen het 2-jarige project “Biobased in de NMD” is inmiddels tevens de geëxpandeerde kurkisolatie van Pro Suber® als categorie 1 productkaart opgenomen in de Nationale Milieudatabase! Met dank aan alle projectpartners vormt de 100% biobased geëxpandeerde kurk een toevoeging op de biobased mogelijkheden. Deze worden binnen dit traject aan de NMD-viewer toegevoegd.
Pro Suber® heeft voor de PSQ1 ISOKURK drie categorie 1 productkaarten. Zie hieronder de toegevoegde milieuverklaringen per onderdeel:

Vloeren: Pro Suber®, geëxpandeerde kurkisolatie PSQ1, vloerisolatie
Buitenwanden: Pro Suber®, geëxpandeerde kurkisolatie PSQ1, muurisolatie en gevelisolatie
Daken: Pro Suber®, geëxpandeerde kurkisolatie PSQ1, dakisolatie (vlak en hellend)

Belang van biobased materialen in de NMD

Biobased bouwmaterialen kunnen potentieel een significante bijdrage leveren aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen. Dit door duurzaam geproduceerde, hernieuwbare (onuitputtelijke) materialen en door het positieve effect van biogeen COin biobased bouwmaterialen. Het aandeel biobased in de Nederlandse bouw is qua gewichtsaandeel echter nog beperkt. Circa 2% is hout en slechts 0,1% bestaat uit andere biobased materialen.
Door meer biobased materialen in de Nationale Milieudatabase (NMD) op te nemen, kunnen milieuprestaties van gebouwen hierop doorgerekend worden. Hierbij kan dit ervoor zorgen dat de hergroeibare materialen meer toegepast gaan worden.
Mede dank aan TKI Agrifood en alle partners binnen dit project, te noemen; Wageningen Food & Biobased Research,Nationale Milieudatabase, Agrodome, Centrum Hout, Isolena, Foreco, Vakfederatie Rietdekkers, IA Bouwkunde, BambooLogic, Timmerfabriek Neede, Finti, IsoHemp, GUTEX (Groene Bouwsystemen), Fairm, AcoustIQ, Isoschelp & Peppelhout.

LCA van PSQ1 | Pro Suber® kurkisolatie

Binnen het project is de milieuprestatie van de geëxpandeerde isolatiekurk, via een levenscyclusanalyse in kaart gebracht om uiteindelijk een categorie 1-productkaart voor de NMD op te stellen. Daarnaast wordt er gekeken naar het potentieel van de PSQ1 | Pro Suber®, om biogene CO2 op te slaan en jaren lang opgeslagen te houden. Door biobased materialen, zoals ISOKURK, lang in de keten te houden (bijvoorbeeld door levensduur, hergebruik en recycling), kan hun bijdrage aan de klimaatdoelstellingen significant zijn.

Het consortium binnen het project heeft als doel om de inzichten die hierover worden opgedaan, ook zoveel mogelijk hun beslag te laten krijgen in de NMD LCA-methode.

EPD van PSQ1 | Pro Suber® is beschikbaar

Naast de toevoeging van de kurkisolatieplaten (PSQ1 van Pro Suber®) in de Nationale Milieudatabase is er vanuit de LCA (life cycle analyse) ook een EPD (environmental product declaration) opgesteld voor de geëxpandeerde kurkisolatie.
Deze EPD is geldig voor de komende 5 jaar en uitgevoerd door Agrodome B.V. volgens de NMD Bepalingsmethode. Speciale noot van dank voor de prettige en goede samenwerking in dit traject met Agrodome gedurende dit traject.

geëxpandeerde kurkisolatie in Nationale Milieudatabase

Corkfacade Leiden is ‘Houseboat of the year 2022’ by VLOT

As of today, the houseboat ‘Mans’ with corkfacade (location Leiden, the Netherlands) can officially call itself ‘Houseboat of the Year 2022’. According to the jury, the houseboat of residents Aarnoud Monster and Nienke Middelweerd is distinguished by its well-thought-out simplicity. The innovative circular material choices and the integration in the surroundings of ‘houseboat Mans’ also means that the professional jury declares Mans Houseboat of the Year 2022.

The design with Corkfacade

In a bend of the canal lies an ark that seems to be going around the bend itself. Aarnoud and Nienke wanted anything but the dreaded rectangular box. They succeeded: Ark Mans is ‘out of the box’, both in terms of shape and material. Mans consists of modules placed next to each other in a sawtooth pattern, following the shape of the facades of the houses in the street. This way every window has the best view. The subdivision in the polders in the area inspired the subdivision on the ark, in which each ‘lot’ on board has its own function. Inside a ‘cozy’ sitting pit as a living room, where the underwater area is covered with carpet. This way you are constantly aware of the waterline. Especially when you’re sitting in the wide windowsill.

The construction with a facade of cork

CLT, or cross laminated timber, was used for the entire ark. The walls and ceiling construction are visible. And by continuing the plots in the ceiling and folding the roof, a stable construction is created and no supporting beams are required. This design thus provides an optimization of 2000 kilos of wood savings. The design was largely done by Aarnoud and Nienke themselves. Together with befriended creative Caspar Cienjet, all ideas started to take shape. Studio RAP came up with the cork facade by Pro Suber® and together this became a wonderful project. Most of the construction was done in-house. All prefab CLT parts fit on a single truck and are assembled in one day (in rain and wind!).

Cork as a facade

The cork facade cladding is very successful. And it also turns out to be very innovative. You can have elegant shapes CNC cut, as you can see in the finish of the frames. As facade cladding, it is breathable, insulating, algae-resistant and acoustic. The neighborhood is happy with a deliberately chosen green roof, without solar panels. The energy for this all-electric ark is purchased locally. Something very pure and daring has been created in a very own way.

Congratulations to Aarnoud & Nienke
The award ceremony took place on board 'Het Wapen van Amsterdam'. Aarnoud and Nienke received the coveted orange life buoy as a prize. And eternal fame of course, because it is mandatory to leave the buoy on your houseboat…;)

Geëxpandeerde kurk zichtbaar op de biobased stand van Achmea Real Estate tijdens PROVADA 2023

Achmea Real Estate heeft tijdens PROVADA gekozen voor een stand welke laat zien waar ze richting de toekomst toe op inzetten; waaronder biobased. Op 13 | 14 | 15 juni is de stand met 16 deelnemende partijen en materialen de ontmoetingsplek van Achmea Real Estate. Op de eerste dag van de provada mochten we een mooie ‘Pitch’ houden vanuit Pro Suber® om de toegepaste geëxpandeerde kurk toe te lichten.  

Materialen in de stand Achmea

Erik Hoebergen en Deborah Meijburg van Five Spices bv hebben de stand ontworpen waarin innovatieve biobased en circulaire materialen goed tot hun recht komen. De PROVADA beurs is nog t/m donderdag 15 juni te bezoeken. Op de stand van Achmea Real Estate vind je de materialen van BlueBlocks ConceptsCLT-S, The Cork Company EXIE NVHerso Circulaire Houtbewerkers Hollands Wol CollectiefInterfaceIsoHemp, MNEXT Anne JansenNPSP Oskam V/FPLECTERE Pro SuberStudio Wae en VanHier.

De pitch rondom kurk, verzorgt door The Cork Company & Pro Suber was ‘natuurlijk en ontspannen’

Super mooi om op deze plek ook de mogelijkheden van het materiaal kurk te laten zien met dank aan Achmea Real Estate, Five spices en alle toegepaste gave materialen welke we nu al tot de beschikking hebben!

Woonboot van het jaar verkiezing: project Leiden met kurkgevel genomineerd!

Kurkgevel project Leiden als één van de genomineerden

Waterwoningen doen al lang niet meer onder voor vrijstaande villa’s op de wal. Daarom organiseert waterwoonplatform VLOT sinds 2014 de Woonboot van het Jaar-verkiezing. Ze laten zien hoe mooi en divers wonen op het water is. 
Inmiddels zijn er 3 genomineerden waaronder ook “Woonark Mans” welke een kurken mantel heeft als gevelafwerking.


Kurk in Woonark Mans

De CLT houtconstructie is uitsluitend bekleed met kurk: een isolatielaag van geëxpandeerde kurk met een lage dichtheid (PS-Q1) , en een buitenlaag van geëxpandeerde kurk met een hoge dichtheid (PS-Q4), verbonden door twee kurk-kalk-mortellagen. Daardoor ontstonden gevels die ademen, met een gezond en comfortabel binnenklimaat als resultaat. De gebruikte geëxpandeerde kurk is een puur plantaardig materiaal met een unieke ecologische oorsprong, waardoor de boot een uitzonderlijk lage ecologische voetafdruk heeft. Daarnaast is kurk een dankbaar materiaal om digitaal te bewerken, zo zijn alle kurkmodules computergestuurd gefreesd, wat resulteerde in elegante kozijn- en elementaansluitingen.

Ontwerp en bouw

Onder leiding van de opdrachtgevers Aarnoud Monster en Nienke Middelweerd is dit project tot stand gekomen door Caspar Kienjet, Architect Studio RAPSummum EngineeringHercules. Vanuit Pro Suber® hebben we de bijdrage mogen leveren aan dit project met de kennis en kunde rondom deze oplossing met kurk, waarbij we ook in de gevraagde materialen hebben mogen voorzien

Foto’s
Riccardo De Vecchi

Stem op jouw favoriete woonboot van het jaar

Uiteraard vinden wij ‘Woonark Mans’ de topper van dit jaar, maar het staat ook tussen 2 andere prachtige waterwoningen. Dus bekijk de deelnemers en breng jouw stem uit op je favoriet!


Meer weten over de vlot. verkiezing woonboot van het jaar, kijk dan op de site www.woonbootvanhetjaar.nl

Kurkproducten van Pro Suber® hebben nu een meldcode voor de ISDE: Isolatiemaatregelen woningeigenaren

ISDE maatregelenlijst bevat ook biobased opties

Mooi nieuws want met de geëxpandeerde kurk van Pro Suber® er is weer een biobased isolatie toegevoegd aan de ISDE maatregelenlijst. Dit betekend dat er vanaf nu een meldcode beschikbaar is om eenvoudig een aanvraag te doen voor je isolatiemaatregelen welke je doet met de kurkproducten van Pro Suber®.

Unieke meldcode voor maatregelen met de kurk van Pro Suber®

Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing kunt u subsidie aanvragen voor isolatiemaatregelen welke u neemt met kurkisolatie. Dat kan als u eigenaar bent van een koopwoning en deze woning uw hoofdverblijf is.
Hieronder is duidelijk weergegeven welke meldcode voor de Pro Suber® producten kan worden gebruikt bij een aanvraag.

Waar kan de geëxpandeerde kurk als isolatie worden ingezet?

De 100% biobased isolatiekurk kan worden ingezet op verscheidene gebieden; gevelisolatie, spouwmuurisolatie, dakisolatie, isolatie voor de zolder/vlieringvloer & vloerisolatie. Dus een mooie aanvulling op de maatregelenlijst waarmee ook de keuze voor een natuurlijk materiaal wordt ondersteund binnen de ISDE.

Pro Suber® zet in op de toekomst

De geëxpandeerde kurk heeft aansluiting kunnen krijgen bij de biobased bouwmaterialen. Afgelopen jaren is de zichtbaarheid online en fysiek toegenomen. Dit door vele samenwerkingen en initiatieven waarbij er mede vanuit Pro Suber® een bijdrage kon worden gegeven om het biobased bouwen op de kaart te zetten. Dit om de transitie naar een circulaire bouw gebaseerd op hergroeibare materialen in gang te zetten en te versnellen. Ook zijn we blij met de zichtbare toepassingen van de kurk als isolatie tot en met de eerste kurkgevels.


Vanaf 24 januari 2023 kan de steun op de te nemen isolatiemaatregelen weer worden aangevraagd via de RVO. Uiteraard is het goed na te gaan aan welke voorwaarden moet worden voldaan om aanspraak te maken op deze subsidie.

Fijne Feestdagen & een leuk en gezond 2023

Deze laatste weken van het jaar lijken vroeg te komen, er is dan al wel winterkou geweest maar het voelde nog alsof we wel wat tijd hadden om alle aanvragen rondom kurk te behandelen. Nu is er aankomende week nog wat gelegenheid om openstaande (aan)vragen rondom de kurk te behandelen voordat we ons in het komende jaar 2023 gaan bevinden! Dus er kan ook nog tussen kerst en nieuw nog wat binnenkomen vanuit Pro Suber®.

Hoop dat 2023 een leuk jaar gaat worden, in elk geval is er steeds meer en meer interesse naar biobased, circuclair en gezond bouwen; …en dat is een mooi teken ook voor de geëxpandeerde kurk daarbinnen!

Wens een ieder een goede gezondheid en plezier toe voor 2023 en natuurlijk ook nog mooie dagen richting dit einde van het jaar.

Dank aan alle opdrachtgevers voor het vertrouwen in de kurk van Pro Suber® en het toepassen van de geëxpandeerde kurk binnen de projecten. Verder kijk ik ook terug op weer veel leuke en waardevolle samenwerkingen afgelopen jaar en kijk ernaar uit om op deze manier samen te blijven werken!

Het aankomende jaar zal waarschijnlijk geen saai jaar worden, er staat namelijk wel wat moois te gebeuren, … maar daarover op een ander moment meer, … tipje van de sluier; het heeft met kurk te maken.

Uiteraard vraag ik jullie ook weer om de geplopte kurken apart te houden zodat deze een nieuwe toepassing kunnen krijgen en we op die manier samen zorgen dat er meer kurk richting de toekomst beschikbaar is.

Maak er samen mooie dagen van!

Feestelijke groet, Arnoud

Registratie van Pro Suber® in het BOIP-merkenregister voltooid

Pro Suber® inschrijving merkenregister BOIP

Sinds 2014 is er veel inspanning geleverd aan onderzoek en ontwikkeling rondom kurk. Er is ook gewerkt aan de bekendheid rondom kurk en dan specifieker het toepassen van geëxpandeerde kurk in de bouw. Dit heeft er tot gezorgd dat we inmiddels de geëxpandeerde kurk producten als Pro Suber® gelabelde kurk aanbieden binnen de professionele markt.

We hebben al veel bereikt in zichtbaarheid voor kurkisolatie en gevelkurk

De geëxpandeerde kurk heeft aansluiting kunnen krijgen bij de biobased bouwmaterialen. Afgelopen jaren is de zichtbaarheid online en fysiek toegenomen. Dit door vele samenwerkingen en initiatieven waarbij er mede vanuit Pro Suber® een bijdrage kon worden gegeven om het biobased bouwen op de kaart te zetten. Dit om de transitie naar een circulaire bouw gebaseerd op hergroeibare materialen in gang te zetten en te versnellen. Ook zijn we blij met de zichtbare toepassingen van de kurk als isolatie tot en met de eerste kurkgevels. Bekijk hieronder referenties van kurkprojecten welke in Nederland zijn gerealiseerd.

Meer toepassing van isolatiekurk en kurkgevels vraagt om het professionaliseren van Pro Suber

De insteek vanuit Pro Suber® is om de geëxpandeerde kurk als isolatie zichtbaar en toegepast te krijgen binnen de bouw. Hierbij is de inzet om nieuwe kurktoepassingen te ontdekken en ontwikkelen. Het onderwijs actief betrekken is van groot belang. Dit om de komende generaties met de mogelijkheden van geëxpandeerde kurk bekend te maken. Ook is het een manier om kurkinnovaties in gang te zetten.
We zijn als succesvol binnen meerdere initiatieven een kennispartner. Hiermee delen en vergoten we de kennis en kunde rondom biobased bouwen met kurk. Uiteraard door actief vorm en inhoud te geven aan de onderzoeken is mede geëxpandeerde kurk vertegenwoordigd. En zodoende één van de materialen welke binnen deze trajecten meedraait.

Het willen aanmerken van de betrokken kurkkennis en kunde bij kurkprojecten heeft doen besluiten tot het registreren van Pro Suber®

Naar de toekomst toe zal het maatwerk op projectniveau en een constante kwaliteitsgarantie van de kurkisolatie een centrale plek hebben binnen Pro Suber®. Ook het bijdragen aan projecten en mede ontwikkelen van kennis gebeurd vanuit eigen inzet. De ontwikkelde kennis en kunde betrekt zich hiermee op de kurkproducten van Pro Suber®.
Berekeningen voor de LCA & MPG (en de EPD) zijn hiermee specifiek op de isolatiekurk van het eigen label welke zich hiermee positioneert om het aandeel toegepaste biobased en hergroeibare materialen te vergroten.

Door samenwerking weten we het netwerk van professionele wederverkopers te versterken

Pro Suber® producten worden via de markt door een toenemend aantal professionele partijen verkocht. Hierbij is er voor de samenwerkingspartners ondersteuning voor productspecifieke vragen. In het algeheel is er de ondersteuning. Dit om de mogelijkheden van de geëxpandeerde kurk zichtbaar te krijgen voor professionele verwerkers. Tevens tonen we de mogelijkheden met kurk tijdens events waaronder: ‘Innovation Expo Amsterdam 2016’ | ‘Innovation Boulevard Building Holland 2018’ | ‘Dutch Design Week 2021’ | ‘Floriade expo 2022’
Voor gevraagde projectondersteuning bij het realiseren van kurkgevel projecten kan er contact worden opgenomen. Via de mail kan de aanvraag worden gedaan voor professionele begeleiding vanuit Pro Suber®.

Vergroot samen met Pro Suber® de toepassing van het biobased kurkmateriaal ; binnen de bouw of productontwikkeling

Heb je ideeën of je zie je mogelijkheden voor de kurk, laat van je horen. Samen komen we verder. Er is ondersteuning om te ondervinden waar en hoe de Pro Suber® kurkproducten kunnen bijdragen. Dit kan binnen uiteenlopende markten en projecten. Maar ook binnen het ontwikkelen van biobased combinatieproducten en kurkgebaseerde oplossingen.
Neem contact op voor verdere persoonlijke kennismaking met een bakje koffie.

27-06-2022 Lifeport Festival Circulair – geëxpandeerde kurk zichtbaar in Nijmegen

Maandag 27 juni is het Lifeport Festival Circulair bij ‘De Lindenberg’ te Nijmegen.

Pro Suber zal met de mogelijkheden van kurk aanwezig zij bij het Productpark welke het hart van het Lifeport Festival zal zijn. Dit is de plek waar al de bezoekers samenkomen, geïnspireerd raken, waar ontmoetingen plaatsvinden en het circulaire netwerk groeit.
Het volgende zal aanwezig zijn, mogelijkheden met geëxpandeerde kurk voor de bouw en als afwerking, het groendaksysteem van www.earthkweek.nl , de groenblauwe drijvers van www.dobberweelde.nl tot en met de upcycle mogelijkheden van kurk door De Eker www.corkcircular.com .
Uiteraard is er ook de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan op deze mooie dag!

Nog iets moois….
Als deelnemer aan het Productpark mag Pro Suber 5 relaties gratis toegang geven om het Lifeport Festival Circulair 2022 te bezoeken! Stuur hiervoor even een mail richting info@prosuber.com met je gegevens en telefoonnummer zodat ik je kan voorzien van de registratiecode. Ik zal de vrijkaarten vergeven op volgorde van binnenkomst.

De toekomst is circulair. Sterker nog: de toekomst moet circulair. En in die toekomst kan jij – als (toekomstige) ondernemer of beleidsmaker – het verschil maken. Hoe? Dat ontdek je op 27 juni 2022 tijdens het Lifeport Festival Circulair, een initiatief van de RvN@ Circulaire Raad.
Samen met  andere circulaire innovators uit de Lifeportregio!

Tijdens dit innovatiefestival komt het gehele circulaire netwerk uit de regio bij elkaar. We ontmoeten. We ontdekken. We bouwen mee. En we bundelen onze krachten. Tijdens Lifeport Festival Circulair komt innovatie op gang!

Deze editie staat in het teken van de sectoren voeding en bouw, waarin al veel mooie initiatieven op het gebied van circulariteit te vinden zijn. Initiatieven waarvan iedereen, binnen of buiten de sector, kan leren. Kom ook naar Lifeport Festival Circulair en laat je inspireren!

Meer informatie over dit komende evenement is te vinden op https://rvnhub.nl/lifeportfestival/

Video kurk introductie (presentatie)

Kurk introductie

Het Biobased bouwen en de ontwikkelingen op het gebied  daarvan volgen elkaar in hoog tempo op. Het onderwijs wil in de biobased revolutie voorop blijven lopen. Voor zowel hogeschool studenten als professionals is het essentieel dat ze kennis maken met nieuwe technieken en bouwmaterialen, zodat ze de juiste kennis hebben om de bouwwereld te verduurzamen. Nederlandse en Vlaamse hogescholen testen in het Interreg Vlaanderen-Nederland project ‘Lerend Netwerk Biobouwers’ samen met andere partners hoe het is om met elkaar en met het bedrijfsleven onderwijs te verzorgen.

Introductie op kurk – kurkpresentatie met audio (NL)

Presentatie kurk

Vanuit Pro Suber is de online presentatie van 24 februari 2022 online toegankelijk gemaakt met een kurk introductie; van kurkeik tot het gebruik van geëxpandeerde kurk als 100% biobased bouwmateriaal. Verder zijn er een tal van activiteiten vanuit de biobased sector geweest na deze presentatie. Zo ook een bedrijfsbezoek in Rotterdam aan distributiepartner The Cork Company welke de kurk op tafel heeft gebracht zodat de aanwezige het materiaal konden zien voelen en ervaren!

Kurk introductie
Introductie: kurkisolatie in de bouw

Leer de oorsprong van kurk

Ook voor de kurk is het van belang om de oorsprong van het kurkmateriaal te blijven uitleggen en vertellen. De waarde van de kurkbossen en de lokale economie is het startpunt om daarna aanvullend te kunnen aangeven dat het naast biobased ook hernieuwbaar – hergroeibaar is. Dan hebben we het nog niet gehad over de functies en toepassingsmogelijkheden van kurk in producten en daarna die kurkproducten. En om het sluitend te maken gaan we kurk en kurken ook nog eens recyclen om deze een langere en hoogwaardige toepassing te geven; kurkupcycling door De Eker – www.corkcircular.com
Bovenstaande geeft aan waarom er dus zeker aandacht moet zijn aan de oorsprong van een materiaal binnen het onderwijs. Of het nu kurk of een ander (biobased) materiaal is, om op die manier ook de toekomstige waarde voor de circulaire kringloop te kunnen zien.

Educatie rondom kurk en de toepassingen

Het groeien en oogsten, van de kurk van de Quesrcus Suber af, is nodig om uiteindelijk het materiaal in kurkproducten toe te kunnen passen. In de kurkpresentatie zoomen we vanuit blonde kurk uiteindelijk in op de geëxpandeerde kurk. Zo doorlopen we natuurlijk de toepassing als isolatie (voor thermische en akoestische isolatie) maar ook bijvoorbeeld als design binnen de collectie van Kurkasa of als kurkdesignwanden tot aan drijvende eilanden (DobberWeelde) gebaseerd op de geheel natuurlijke geëxpandeerde isolatiekurk. In de presentatie worden ook voorbeelden aangehaald waar het publiek tijdens de Floriade 2022 de toepassing van kurk kunnen zien en ervaren.

Door de aanschaf van geëxpandeerde kurk met het Pro Suber -label draag je bij #hetbosvandetoekomst ; meer kurkeiken in de toekomst!
Pro Suber wil het besef rondom kurkmogelijkheden vergroten en dat begint met informeren

Pro Suber informeert de Nederlandse markt over de verschillende toepassingsmogelijkheden van geëxpandeerde kurk als isolatie in de bouw. Om de vele voordelen van hernieuwbare materialen zoals kurk kenbaar te maken is het van belang dat het in het onderwijs passeert. Het isoleren met kurk biedt nogal wat voordelen voor de verwerker en gebruiker met een winst die het biedt voor het milieu en zeker ook de natuur. Deze kurkpresentatie – kurklezing is online beschikbaar gemaakt om de informatie beschikbaar te stellen om zo het besef te vergroten van de mogelijkheden van biobased materialen en natuurlijk daarbij ook een mooie portie informatie en voorbeelden rondom het gebruik van kurk van geëxpandeerd tot agglomeraat en van kurkgevel afwerking tot een kurkgebaseerd groendak.

Enthousiast geworden na de presentatie en wil je meer weten rondom kurk? Laat van je horen, natuurlijk ook voor vragen, opmerkingen of overleg kun je contact opnemen via de contactpagina.

‘Lerend Netwerk Biobouwers’ presenteert: presentatie geëxpandeerde kurk door Pro Suber

Voor in de agenda:

Donderdag 24 februari
12:15-13:30 (online)
Pro Suber – Arnoud HanenburgLunchlezing – Kurk als bouwmateriaal
Over toepassingen van kurk als biobased isolatiemateriaal


De ontwikkelingen op het gebied van Biobased bouwen volgen elkaar in razend tempo op en het onderwijs wil daarin voorop blijven lopen. Het is essentieel voor zowel hogeschool studenten als professionals dat ze kennis maken met nieuwe materialen en technieken, zodat ze de juiste bagage hebben om in hun (latere) werk de bouwwereld te verduurzamen. In het Interreg Vlaanderen-Nederland project ‘Lerend Netwerk Biobouwers’ testen drie Nederlandse en Vlaamse hogescholen samen met andere partners hoe het is om met elkaar en met het bedrijfsleven onderwijs te verzorgen.

Vanuit Pro Suber verzorgen we binnen deze Pilot een online toegankelijk presentatie met introductie op het gebruik van geëxpandeerde kurk als 100% biobased materiaal voor binnen de gebouwde omgeving. Verder zijn er een tal van activiteiten vanuit de biobased sector waaronder ook een bedrijfsbezoek aan samenwerkingspartner The Cork Company welke vanuit Rotterdam het onderwerp kurk op tafel brengt en je het materiaal kunt zien voelen en ervaren!

Meer weten over innovatieve technieken en materialen op het gebied van Biobased bouwmaterialen? Doe mee aan één of meerdere activiteiten uit de pilot van het project Lerend Netwerk Biobouwers! In de periode februari-juni 2022 kunnen medewerkers van bedrijven zich kosteloos inschrijven voor een hele reeks aan interessante activiteiten.

Ga mee op bedrijfsbezoek, woon een presentatie bij of ga zelf aan de slag in een workshop. Allerlei Biobased bouwmaterialen komen aan bod, variërend van hout en mycelium tot bamboe, kurk en kalkhennep.

Geïnteresseerd om mee te maken of bij te dragen?

De online lunchlezing van 24-2-2022 rondom geëxpandeerde kurk is inmiddels online beschikbaar voor een brede introductie op kurk.