Subsidies

Isoleren met kurk – Subsidie Energiebesparing Eigen Huis

Sinds 15 september 2016 is er overheidssubsidie beschikbaar voor energiebesparende maatregelen voor huiseigenaren en Vereniging van Eigenaren VvE’s. Dit mede om Co2-reductie te bewerkstelligen.

 

Circulaire economie

De ambitie is dat we binnen 35jaar een circulaire economie hebben waarbij producten meer worden recycled en ge-upcycled. Materialen welke nu worden toegepast komen in de circulaire economie weer terug zodat deze kunnen worden hergebruikt. Hierbij is mede de keuze te maken voor langere termijn waarbij je met biobased & hernieuwbare materialen inzet op de circulaire economie voor de toekomst; mede met de geëxpandeerde kurkisolatie.

 

Meer informatie Subsidie via:

Informatie over landelijke subsidies Subsidie – waaronder mogelijk; isoleren met kurk

Informatie rondom regionale en gemeentelijke subsidies via:

www.duurzaambouwloket.nl/subsidieregelingen (of via eigen gemeentelijke site)

 

Wanneer de isolatiekurk wordt overwogen als dakisolatie(ISOKURK), gevelisolatie(GEVELKURK), spouwmuurisolatie(KURKGRANULAAT) & vloerisolatie/bodemisolatie(ISOKURK/KURKGRANULAAT) zijn er subsidiemogelijkheden welke de uitvoering nóg interessanter maken. Meer over isoleren met kurk