vankurk.nl

Als je in de mediteranen landen rondloopt ontdek je dat ongeveer alles van kurk wordt gemaakt! Waar de geëxpandeerde kurk vaak in een wandopbouw onzichtbaar wordt toegepast zijn er ook veel mooie designs en creatieve manieren waar de geëxpandeerde kurk zichtbaar is. Bij de blonde kurk is de grote toepassing als flessensluiter ook vaak lang verborgen tot een fles ontkurkt wordt, echter er zijn veel producten welke van de blonde kurk worden gemaakt van flinterdun gelamineerde kurk tot kurkgranulaten en geagglomereerde kurk. Via vankurk.nl kom je op leuke ideeën met waar mogelijk een doorverwijzing voor meer informatie

tassen vankurk.nl

speelgoed vankurk.nl

gevels vankurk.nl

isolatierollen van kurk

isolatieplaten van kurk

meubels van kurk

portemonnees van kurk

schilderijen van kurk

presentatiebladen van kurk

lampen van kurk

yogaproducten van kurk

krukjes van kurk

onderzetters van kurk

kaartjeshouder van kurk

drijvende trays van kurk

onderplaat van kurk voor bijenkorven

accentwand van kurk

plafond van kurk

vloer van kurk

terrariumachterwand van kurk

aquariumachterwand van kurk

Granulaat van kurk

korrels van kurk

placemats van kurk

bloempot van kurk